سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : سه شنبه 12 اسفند 1399

برنامه ملی آینده‌نگاری درصدد فراهم آوردن بستري مناسب براي ارتقاي آينده‌نگاري و رشد تفكر آينده‌نگر در تمام سطوح جامعه است. این برنامه درصدد است با ایجاد درک عینی در ارتباط با آینده و تغییرات آن، اجماع و هم‌رائی در خصوص اتخاذ راهبردها و سیاست‌ها در سطح ملی، ايجاد مکانیزم هشداردهی نسبت به تغییرات آینده و در نتیجه، مشارکت خصوصی- دولتی در طراحی راه‌حل‌ها و پرداختن به اولویت‌های ملی، آینده‌ای روشن‌تر را برای کشور رقم زند. با توجه به اهداف و ضرورت‌های فوق، با تلاش‎های صورت گرفته سکانداری برنامه‎های آینده‌نگاری ملی کشور بر عهده معاونت علمی ‌و‌ فناوری قرار داده شد که با فعال‌سازی دبیرخانه برنامه در سال 94 و با طرح‌ریزی مدل بومی و ملی، در حال حاضر با تشکیل کمیته‌های مدیریت طرح و مشخص شدن برنامه‌ها اجرایی و زمانبندی هر کمیته، این طرح با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای محور در حال انجام می‌باشد.

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت