سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : شنبه 21 فروردین 1400
  • 98/10/22 - 16:18
  • 222

گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان»

فاز نخست «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در پژوهشگاه رویان گشایش یافت.

گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری گشایش «مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری و گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری
  • گروه خبری : گزارش تصویری
  • کد خبر : 67608
کلمات کلیدی

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت