سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : شنبه 21 فروردین 1400
اطلاعات خدمت
  • نام خدمت : امتیاز ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی
  • کد خدمت :
  • نوع خدمت : G2C
  • زمان ارائه خدمت : ساعات اداری
درباره خدمت

سیستم امتیاز به مجموعه ای از فعالیت های عضو هیات علمی است که ضمن هدفمند بودن ،قابلیت کشف و توسعه حقایق و یه کارگیری یافته های علمی را دارد و با هدف رفع نیاز جامعه ،توسعه مرزهای دانش و بسط فناوری های برخوردار از اولویت در کشور است.همچنین فعالیت های علمی و اجرایی مبتنی بر علم،دانش،پژوهش و فناوری که هدف آن تقویت مدیریت اجرایی و توسعه زیرساخت ها در حوزه های مرتبط است.

فلوچارت دریافت خدمت

انتقادات و پیشنهادات

نظر سنجی

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات از منظر مراجعان و دریافت کنندگان خدمت

ورود
ارتباط با مسئول خدمت

ارتباط با مسئول خدمت

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت