سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : شنبه 21 فروردین 1400
اطلاعات خدمت
  • نام خدمت : فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت
  • کد خدمت :
  • نوع خدمت : G2C
  • زمان ارائه خدمت : ساعات اداری
درباره خدمت

ارتباط قوی بین دانشگاه ها پژوهشگاه با بخش های جامعه و صنعت در همه حوزه های علمی، همچنین عملیاتی کردن یافته های اعضای هیئت علمی و آشنایی آنان با نیازهای واقعی صنعت و جامعه تدوین شده است. فرصت های مطالعاتی اعضای هیئت علمی مؤسسه در جامعه و صنعت زمینه مناسبی را برای ارتقای توانمندی ها و مهارتهای ایشان در کسب دانش بومی و انتقال یافته های پژوهشی به جامعه فراهم می سازد. در طی فرصت مطالعاتی، عضو هیئت علمی در واحد عملیاتی دولتی یا غیر دولتی (شامل بخش های صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، خدماتی، و کشاورزی) یا مراکز پژوهشی مرتبط با صنایع و رشته های فعال مؤسسه حضور می یابد. به منظور حفظ انسجام و جلوگیری از بروز مشکل در وظایف واحدهای سازمانی در مؤسسه باید ظرفیت اعزام اعضای هیئت علمی به گونه ای تعیین گردد که خللی به وظایف آموزشی و پژوهشی مؤسسه وارد نشود.

فلوچارت دریافت خدمت

انتقادات و پیشنهادات

نظر سنجی

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات از منظر مراجعان و دریافت کنندگان خدمت

ورود
ارتباط با مسئول خدمت

ارتباط با مسئول خدمت

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت