سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : شنبه 21 فروردین 1400
  • 99/11/20 - 14:25
  • 557

افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گشایش یافت.

افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با حضور سورناستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با حضور سورناستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با حضور سورناستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری  افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با حضور سورناستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با حضور سورناستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با حضور سورناستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با حضور سورناستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با حضور سورناستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری  افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با حضور سورناستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و عباسعلی کریمی رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با حضور سورناستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با حضور سورناستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با حضور سورناستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با حضور سورناستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با حضور سورناستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با حضور سورناستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با حضور سورناستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با حضور سورناستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری
  • گروه خبری : گزارش تصویری
  • کد خبر : 72648
کلمات کلیدی

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت