سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : سه شنبه 12 اسفند 1399

1 مورد یافت شد

هشتمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی «ایران‌ساخت» مجازی شد

http://isti.ir/اخبار-معاونت-نوآوری-و-تجاری-سازی-فناوری/هشتمین-نمایشگاه-تجهیزات-آزمایشگاهی-«ایران‌ساخت»-مجازی-شد

هشتمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی «ایران‌ساخت» مجازی شد هشتمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی «ایران‌ساخت» مجازی شد هشتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت و بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار...

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت