جهش تولید
امروز : سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩

توضیحات قوانین و مقررات

صفحه اصلی > قوانین و مقررات > توضیحات قوانین و مقررات  

قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور

برخی وظایف معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و یا مسائل مرتبط با شرکتهای دانش بنیان در قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور در ادامه معرفی شده اند: 1- الزام بانک مرکزی جمهوری اسلامی تأمین سرمایه در گردش پایدار برای بنگاه های دانش بنیان 2- ارزیابی و تأیید واحدهای فناوری اطلاعات بهره مند از مزایای این قانون به همراه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور 3- الزام دولت به تدوین برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان

تاریخ تصویب : 1394/02/27

مرجع تصویب : مجلس شورای اسلامی

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت