جهش تولید
امروز : سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩

توضیحات قوانین و مقررات

صفحه اصلی > قوانین و مقررات > توضیحات قوانین و مقررات  

تسهیلات برای مالیات مربوط به وام های اخذ شده از برخی صندوقهای حمایتی

بر این اساس سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوقهای نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هیئت دولت به حساب می آید.

تاریخ تصویب : 1395/12/18

مرجع تصویب : هیات وزیران

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت