جهش تولید
امروز : سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩

توضیحات قوانین و مقررات

صفحه اصلی > قوانین و مقررات > توضیحات قوانین و مقررات  

سند جامع توسعه هوافضای کشور

این سند در دو حوزه هوایی و هوانوردی و حوزه دفاعی هوافضا تدوین شده است. در حوزه اول وظایفی نظیر سیاستگذاری اجرایی، راهبری، هماهنگی و ایجاد ارتباطات بین دستگاهی در حوزه هوایی و هوانوردی به عهده ستاد قرار دارد که ریاست آن به عهده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور قرار دارد. سند جامع توسعه هوافضای کشور مصوب جلسه ۷۲۸ مورخ 91/10/19 شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. « ۶ ـ۲- حوزه هوایی و هوانوردی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی وظیفه سیاستگذاری اجرایی، راهبری، هماهنگی و ایجاد ارتباطات بین دستگاهی لازم برای گسترش فناوری و صنایع دانش بنیان در حوزه هوایی و هوانوردی در چارچوب این سند را بر عهده دارد.

تاریخ تصویب : 1391/10/19

مرجع تصویب : شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت