جهش تولید
امروز : سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩

توضیحات قوانین و مقررات

صفحه اصلی > قوانین و مقررات > توضیحات قوانین و مقررات  

سند راهبردی علوم و فناوریهای شناختی

در این سند که اقداماتی نظیر ترغیب مراکز حوزوی و دانشگاهی به فعالیت در این حوزه، بسترسازی برای جلب مشارکت های خارجی، حمایت از فعالیت های علمی و فناورانه در این حوزه و نظایر آن برای توسعه فناوری های حوزه علوم شناختی طراحی شده است، معاون علمی و فناوری رییس جمهور رئیس، ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری های شناختی است و دبیر ستاد بعنوان بالاترین مقام اجرایی ستاد را تعیین می کند . سند راهبردی علوم و فناوری های شناختی؛ مصوب جلسه 699 مورخ 1390/3/8 شورای عالی انقلاب فرهنگی «بند9 ـ ماده 8 - ریاست ستاد با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور است».

تاریخ تصویب : 1390/08/03

مرجع تصویب : شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت