جهش تولید
امروز : سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩

توضیحات قوانین و مقررات

صفحه اصلی > قوانین و مقررات > توضیحات قوانین و مقررات  

سند ملی علوم و فناوری سلولهای بنیادی

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور رئیس ستاد توسعه علوم و فناور یهای سلولهای بنیادی بوده و مسئولیت اجرایی سازی اقدامات، تهیه و تدوین برنامه عملیاتی، تعاملات این حوزه، حمایت ها، رصد تحولات و ارزیابی و نظارت را بر عهده دارد. سند ملی علوم و فناوری های سلول های بنیادی مصوب جلسه ۷۳۷ مورخ 1392/7/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. « ماده۸ ـ ساز و کار اجرای سند ............................................................. تبصره: دبیرخانه ستاد در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مستقر می شود. ماده ۹ـ اعضای شورای ستاد ۱ـ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (رئیس ستاد) »

تاریخ تصویب : 1392/07/23

مرجع تصویب : شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت