جهش تولید
امروز : سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩

توضیحات قوانین و مقررات

صفحه اصلی > قوانین و مقررات > توضیحات قوانین و مقررات  

آیین نامه تأسیس و فعالیت کانونهای هماهنگی دانش، صنعت و بازار

این آیین نامه با محوریت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و ریاست ایشان بر شورای سیاستگذاری تصویب شده است. آیین نامه تأسیس و فعالیت کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار مصوب جلسه ۳۰ مورخ 1391/12/15 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور می باشد. « ماده۳. به منظور تدوین سیاست های اجرایی فعالیت کانون ها و نظارت کلان بر حسن اجرای آن ها، «شورای سیاست گذاری» متشکل از اعضای زیر تشکیل می شود: ۱- معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (رئیس شورای سیاست گذاری) ماده ۵- معاونت در امور مربوط به کانون ها و در راستای سیاست های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، موظف به طراحی ساز و کار و ساختار تشکیلاتی مناسب برای انجام وظایف زیر است: ۶- ارائه گزارش سالانه دقیق فعالیت ها و نتایج عملکرد و دستاوردهای کانون ها به شورای سیاست گذاری و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور تبصره ۱- رئیس هر کانون مطابق اساسنامه مربوطه با ابلاغ معاونت منصوب می گردد. تبصره ۲- معاونت موظف است به منظور پاسخگو بودن و فعالیت بهتر کانون ها و همچنین سنجش مبتنی بر خروجی فعالیت آنها، ساز و کارهای لازم را طراحی و اجرا کند.»

تاریخ تصویب : 1391/12/15

مرجع تصویب : شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت