جهش تولید
امروز : سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩

توسعه فناوری های راهبردی

با ورود هر فناوري به عرصه علمی‌ كشور، فرصت‌هاي شغلي زيادي  به تبع آن در كشور ايجاد می‌گردد. بنابر اين، به منظور حفظ پويايي و هم گامی ‌با رشد فناوري در جهان نياز به پژوهش نظام‌مند، خلاقيت و نوآوري، اعتمادسازي، كشف راه‌هاي مناسب و صرفه‌جويانه توليد محصول و ثروت‌آفريني و ايجاد بسترهاي مناسب كاري  است. جوان بودن جمعيت كشور و افزايش نرخ رشد دانش‌آموختگان دانشگاهي در طي سال‌هاي اخير، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي را به فكر توسعه علوم و فناوري‌هاي جديد در راستاي توسعه‌ي فناوري‌هاي پيشرفته جهاني وادار نموده است و اسناد بالادستي از قبيل سند جامع علمی‌كشور، قانون برنامه پنجم، منويات مقام معظم رهبری، مصوبه­ي شركت‌هاي دانش بنيان به منظور تهيه و تدوين بستر‌هاي لازم براي توسعه نظام فناوري و نوآوري، راهبردها و راه كارهايي را ارائه داده‌اند كه خود نشان از اهميت مقوله فناوري‌هاي پيشرفته و نهادينه‌سازي بهره‌برداري از آن در كشور است.

 

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت