جهش تولید
امروز : سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩

کارخانه های نوآوری

کارخانه نوآوری، بستری قابل گسترش است، از بازیگران مختلف عرصه نوآوری، چه شتابدهنده، فضای کاری مشترک، مرکز نوآوری در حوزه‌­های تخصصی مختلف، و خدمات تخصصی استارتاپ­‌ها، با این نگاه که برای فراهم کردن شرایط ایجاد و رشد پایای کسب و کار نوپا، نیاز به فراهم کردن امکانات تخصصی و جامع در زیست­‌بومی بالنده و پر جنب و جوش است.

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت