جهش تولید
امروز : سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩

دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین:

 • حمایت از تجاری سازی طرح های شرکت های فناور و دانش بنیان
 • جهت دهی اختراعات و نوآوری ها به سمت حل مشکلات کشور و کمبودهای موجود و ایجاد ساز و کاری برای معرفی محصولات و خدمات نوآورانه
 • هدایت، راهبری و حمایت از راه اندازی رویدادها و نمایشگاه های اختراعات، فناوری ها و نوآوری های شرکت های فنآور
 • برنامه ریزی، راهبری و حمایت از مراکز نوآوری
 • حمایت از نهادهای پشتیبان شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک ها، پارک ها و مراکز رشد
 • برنامه ریزی جهت فراهم نمودن زمینه سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی در تولید و تجاری سازی فناوری ها
 • توانمندسازی زیست بوم کارآفرینی دانش بنیان با هدایت شتابدهنده های نوآوری
 • حمایت از تولیدات داخلی و بازاریابی و صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان و فناور از طریق تحریک تقاضای محصولات فناورانه
 • پایش عوامل تاثیرگذار چرخه تجاری سازی و ارائه راهکارهای ارتقاء محیط کسب و کار
 • بهره برداری و جهت دهی پژوهش ها و توانمند سازی دانشگاه ها و مراکز علمی به سمت توسعه فناوری ها و نوآوری ها از طریق توسعه شرکت های دانش بنیان دانشگاهی

دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار:

 • حمایت از شکل‌گیری و توسعه کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار
 • راهبری و نظارت بر کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار
 • تدوین و اجرای مدل‌های ارتباط دانش، صنعت و بازار برحسب حوزه صنعت و فناوری
 • شناسایی و دریافت نیازها و چالش‌های فناورانه صنایع و شناسایی و معرفی توانمندی‌های فناورانه موجود در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای حل مسائل صنعت در برخی از حوزه‌ها
 • شبکه‌سازی و برگزاری رویدادهایی جهت تسهیل ارتباط و تبادل دانش و فناوری میان مراکز علمی و فناوری و افراد و گروه‌های فناور با صنعت و بازار
 • برگزاری رویدادهای تخصصی با هدف بازارسازی و تحریک تقاضا مانند نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
 • راه‌اندازی برنامه بازار هوشمند محصولات دانش‌بنیان (پلتفرم)

مرکز طرح های کلان ملی فناوری:

 • مطالعه و مشارکت در زمینه تعریف طرح ­های کلان ملی فناوری با همکاری نهادهای ذیربط بر مبنای رفع نیازهای اساسی و اولویتهای فناورانه و راهبردی کشور
 • بررسی، ارزیابی و تصویب طرح­ های جدید در چارچوب مرکز
 • برنامه ریزی، مدیریت، نظارت و راهبری طرح­ های مصوب و در حال اجرا
 • پشتیبانی و حمایت های مادی و معنوی (پیگیری استانداردهای مورد نیاز و قوانین مربوطه و ...) از طرح­های مصوب و در حال اجرا
 • بررسی و پیگیری موضوع تجاری سازی دستاوردهای طرح­های اختتام یافته از طریق جذب منابع توسط سرمایه گذار یا بهره بردار طرح و سایر نهادهای مالی در راستای رفع نیازهای اساسی و توسعه همه جانبه کشور
 • زمینه سازی به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های علمی، فنی، مهندسی و زیرساختی موجود در کشور جهت اجرای طرح­ های کلان ملی فناوری
 • شناسایی و کمک به بهره گیری از فرصت های ویژه در جهت رشد و توسعه فناوری­ های نوین در کشور
 • ترویج فرهنگ همکاری گروهی و دسته جمعی برای دستیابی به اهداف کلان در طرح­های ملی

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت