جهش تولید
امروز : سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩

 

گزارش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه

 دی 96

 

*دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری

توسعه اقتصاد دانش بنیان در پنج محور اولویت دار مشتمل بر تقویت طرف عرضه، تحریک طرف تقاضا، تسهیل تبادل عرضه و تقاضا، تأمین منابع مالی پژوهش و نوآوری و جذب سرمایه گذاری و مباحث مربوط به هوشمندی سیاستی در  معاونت علمی و فناوری رییس جمهور پیگیری میشود. تامین منابع مالی نظام علم و فناوری تا کنون به دلایل بسیار مورد غفلت واقع شده اما حمیت دولت بر توانمند سازی شرکت های دانش بنیان، این معاونت را برآن داشته است علاوه بر حمایت های مستقیم، هموار سازی سایر مسیر های تامین مالی و سرمایه گذاری اعم از حمایت های دولتی یا سرمایه گذاری بخش خصوصی را نیز در دستور کارقرار دهد  از این روی اقدامات زیر تعریف شده است و در حال انجام است.

 • توانمند سازی صندوق نواوری و شکوفایی که پس از تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان تشکیل شده بود با حمایت معاونت قسمت عمده سرمایه آن تامین شده و در حال حاضر منابع مالی قابل توجهی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان به شمار میرود. مطابق مصوبه هیئت امنای صندوق توسعه ملی، منابع مالی این صندوق به کارگزاری بانک ها اختصاص یافت تا با شرایط ویژه و با معرفی معاونت علمی از طریق بانک ها به فعالیت های نوآورانه و دانش بنیان اختصاص یابد.
 • تامین مالی جمعی به ویژه با استفاده از ظرفیت وقف یکی دیگر از روش های نوین و کارآمد تامین مالی است که با استقبال چشمگیری مواجه شده است.
 • بازار داریی فکری که در راستای بند د ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری با هدف تسهیل جذب سرمایه گذاری بای طرح های فناورانه اغاز به کار نموده.
 • با پیگیری های انجام گرفته در معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه با همکاری بازار بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد، شرکت فرابورس و پارک فناوری پردیس جذب سرمایه برای ایده های فناور محور و دانش بنیان، محلی برای عرضه و خرید و فروش اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری در دستور کار قرار گرفته است.
 • انعقاد تفاهم نامه با سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف ترویج سرمایه گذاری در عرصه اقتصاد دانش بنیان از طریق آشنایی سرمایه گذاران بخش خصوصی با این حوزه می باشد که به موجب آن راه اندازی و تقویت صندوق سرمایه گذاری جسورانه را سبب می گردد این صندوق ها به منظور کمک به تامین مالی و رشد شرکت هایست که در دوران مخاطره از چرخه عمر خود به سر می برند عمل می‏کنند. تامین مالی جسورانه سرمایه ای است که به همراه کمک های مدیریتی در اختیار شرکت های کوچک و نوپا قرار میگیرد و از منابع مهم تامین مالی این شرکت ها به شمار میرود .
 • با تلاش های صورت گرفته در این معاونت با توافق با سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های جدیدی تحت عنوان صندوق های سرمایه گذار خط پذیر را در بورس راه اندازی شده است تا تامین مالی این شرکت­ها در کنار صندوق­های خطر پذیر در حوزه فناوری با ریسک بالا انجام پذیرد.
 • صندوق های پروژه ، صندوق های زمین و ساخمان، صکوک ازدیگر روش های تامین مالی است که به فراخور طرح ها در حال راه اندازی و افزوده شدن به سبد تامین مالی نظام علم و فناوری است.
 • اعطاء مجوز صدور ضمانتنامه به صندوق های پژوهش و فناوری طبق دستورالعمل اجرایی بند خ ماده 4 آیین نامه تضامین، صدور انواع ضمانتنامه از نوع پیش پرداخت، شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و تعهد پرداخت از دیگر اقدامات این دفتر در بخش ضمانتنامه ها می باشد.

تدوین دستورالعمل‏ها و آیین نامه‏ها جهت ارائه نظر مشورتی  به شورای عالی بورس، تدوین بسته حمایتی از طرح ها و اختراعات شرکت های دانش بنیان، تدوین طرح بومی برای سرمایه گذاری جسورانه، مشارکت در تدوین بودجه های پژوهش و فناوری در سطح کلان از جمله سیاست ها و رویکردهای این دفتر می باشد که در جهت حمایت از تامین مالی  و سرمایه گذاری علم و فناوری می باشد.

سامانه تامین مالی طرح های دانش بنیان و طرح های فناورانه " (www.vc.isti.ir)" برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و ایجاد بستری کارآمد میان نهادها و افراد علاقه مند به سرمایه‌گذاری در طرح ها و شرکت های دانش­بنیان، ایجاد گردیده که در آن بررسی طرح های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران و  مشاور در بستر  این سامانه انجام می پذیرد.

*عملکرد دفتر برنامه ریزی و ارتقاء بهره وری

در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری،  قانون مدیریت خدمات کشوری و نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوب 127675/ت 50642 هـ کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری براساس بخشنامه 13427/93/200 مورخ 07/10/1393 در معاونت علمی و فناوری تشکیل شده است.

کمیته ‏های ساختار و فناوری‏های مدیریتی و  کمیته مدیریت عملکرد، در اجرای  برنامه های اصلاح نظام اداری در  این دفتر راهبری میگردند و دبیری این کمیته ها در این این دفتر قرار دارد. در این راستا دو برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت و همچنین خدمات عمومی در فضای رقابتی در دستور کار کمیته ساختار و فناوری‏های مدیریتی قرار گرفته و در دفتر برنامه ریزی و ارتقاء بهره وری اقدامات شایسته ای برای دستیابی به سیاست چابک سازی، خدمات رسانی و منطقی ساختن نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز صورت پذیرفته است:

از آنجا که تحقق کامل اهداف سازمانی بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجراي آموزش و بهسازي نیروي انسانی سبب میشود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیطی به طور مؤثر فعالیتشان را ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند. از این روی  یادگیري سازمانی اهمیت ویژه ای داشته و  تدوین اقدامات گسترده در راستای افزایش این یادگیری در اولویت برنامه ریزی های آموزشی قرار داردمعاونت علمی و فناوری به عنوانی سازمانی یادگیرنده و جوان بر ایجاد فرصتهاي یادگیري برابر براي کارکنان خود تمرکز کرده است و هدف بلند مدت آن تقویت روحیه یادگیری سازمانی و افزایش بهره وری کارکنان در به اشتراک گذاری دانش سازمانی و ایجاد جریان پویای اطلاعاتی در سازمان است. از این روی برنامه های آموزشی مدونی برای به روز نگه داشتن دانش سازمانی کارکنان تدوین شده است و برگزاری آموزش های تخصصی  با همکاری دانشگاه های مطرح تهران در دستور کار این معاونت است. از سوی دیگر با توجه به اهمیت آموزش مباحث نو مطرح شده در تقویت عناصر فعال در زیست بوم نوآوری با همکاری واحد های تخصصی ارائه آموزش های تخصصی به فعالان این حوزه برنامه ریزی شده و انجام می­گیرد.

همچنین طراحی نظام مدیریت عملکرد خدمات در ابعاد کیفیت و کمیت،  اصلاح فرآیندهای اختصاصی مشترک و مورد عمل و طراحی و راهبری مدلهای مدیریتی مانند نظامهای پیشنهادات و استقرار نظام پیشنهادات در معاونت از جمله فعالیت های این دفتر  در  وظایف کمیته مدیریت عملکرد بوده که در این دفتر پیگیری میشوند.

تدوین و مستند سازی خدمات ارائه شده توسط معاونت علمی و فناوری و درج آن در پورتال معاونت علمی و فناوری به نحو شایسته برای در دسترس بودن خدمات الکترونیکی به ذینفعان  در این دفتر انجام پذیرفته است.

از سوی دیگر تنظیم جداول مربوط به ردیف‌های بودجه ای معاونت علمی و فناوری رییس جمهور برمبنای مکانیسم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و بودجه‌ریزی سنواتی برای اجرای برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی، با هدف چالاک سازی از دیگر اقدامات این دفتر است.

انعقاد موافقتنامه با دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان و سایر مراکز مرتبط با علم و فناوری، تهیه وتنظیم موافقت‌نامه‌های اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه و مبادله آن‌ها در سامانه مبادله موافقت نامه، تخصیص تسهیلات به شرکت ها از طریق صندوق های پژوهش و فناوری و با هدایت معاونت در این دفتر صورت پذیرفته است.

آمار و اطلاعات دقیق و به روز از جمله ابزارهاي مهم برنامه ریزي و سیاسـت گـذاري و سـنجش سیاست­هاي اتخاذ شده به شمار می­آید. بنابراین تهیه و پایش اطلاعات قابل اعتماد، بخـشی از فعالیت­هاي ضروري و مهم در فرایند تصمیم سازي تلقی می شود. نظـام منـد کـردن، ساماندهی و اتخاذ روش هاي علمی و مناسب در فرایند تولید داده هـاي آمـاري اجتناب ناپذیر است. از این روی این دفتر نسبت به استقرار نظام آمار و اطلاعات اقدام نموده و به ارائه خدمت به واحد های داخلی        می­پردازد.

 

*دفتر امور اداری و  فناوری اطلاعات

در این اداره کل کمیته های تخصصی 1- کمیته سرمایه انسانی2- کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم 3- کمیته دولت الکترونیک ، برای اجرایی نمودن برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت، برنامه مدیریت سرمایه انسانی، برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری راهبری میگردند.

سند نیروی انسانی در معاونت علمی و فناوری در اجرای مدون برنامه های کمیته سرمایه های انسانی در دستور کار این دفتر بوده و برقراری فوق العاده ویژه، اخذ شماره مستخدم رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اخذ کد شناسه برای دستگاه جهت انجام امور مربوط به بازنشستگی همکاران، انجام امور مربوط به امریه، انجام کلیه امور پرسنلی و اداری و رعایت ضوابط و شرایط ارتقاء کارکنان انجام تشریفات قانونی بکارگیری، استخدام و صدور قراردادها و احکام استخدامی (برقراری حقوق، انتصاب، ارتقا، ماموریت وانتقال)، پیاده سازی طرح پایش سلامت کارکنان در این اداره با سیاست تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی و جذب و نگه داری نیروهای متخصص  در این دفتر صورت پذیرفته است.

کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با راهبری این دفتر جلسات منظم ماهیانه داشته و برای استقرار شفافیت عمکلرد در معاونت اقدامات شایسته ای تدوین نموده است.

 هماهنگی امور پشتیبانی جشنواره ها، همایش ها و هیات های خارجی با مدیریت این دفتر انجام میپذیرد که در راستای اجرای برنامه های کمیته سرمایه انسانی، که برای توانمندسازی بخش خصوص امورات اجرایی آن به شرکت های پیمانکاری واگذار گردیده است.

کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی  در این راهبری شده و اقدامات ذیل در راستای وظایف محوله در آن انجام میپذیرد:  

 • تدوین طرح جامع سیستم های اطلاعاتی معاونت و سامانه ها (ISMP)،
 • پیاده سازی استاندارد مدیریت امنیت (ISMS )
 • پیاده سازی مدیریت کسب وکار (BPMS) و بررسی و تدوین شرح خدمات سامانه ها (RFP)و برقراری ارتباط VPN- MPLS با سازمانها و واحدهای همکار و همچنین به منظور ایجاد مرکز تبادل اطلاعات (ix) ،
 • برقراری ارتباطی با دیوان محاسبات با شبکه ملی.
 • برقراری امنیت در حوزه زیرساخت (شبکه، سرویس، سامانه، پورتال )،راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات و رایانه های معاونت (Help Desk)
 • پیاده سازی و ثبت سرویس های سازمان در بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور(بیتا)

 

*اداره کل امور مالی و ذیحساب

ثبت اطلاعات فضاهای اداری در سامانه سادا

 به کارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سامانه ستاد)

اجرای حسابداری تعهدی با هدف ارتقای شاخص شفافیت

و انجام کلیه امور مالی مرسوم دولتی در این اداره کل انجام می پذیرد.

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت